RS
meol

Sertifikaciono telo LOTRIČ Metrology: upisom u bazu podataka NANDO kod Evropske komisije postalo je Ovlašćeno telo NB 2897 za respiratorna sredstva za zaštitu – filtrirajuće polumaske za zaštitu od čestica (EN 149:2001+A1:2009), u skladu sa uredbom (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi. Na ovaj način proizvođačima možemo ponuditi sveobuhvatnu uslugu na polju sertifikacije zaštitnih maski.


Izvodimo testove maski za lice u skladu sa EN 14683:2019

Izvodimo sve potrebne testove za medicinske maske u skladu sa harmonizovanim standardom EN 14683: +AC:2019.

Povezan sadržaj

Ispitivanja čistoće komora

Dobijenim uverenjem dokazujete bezbednost laboratorijskog ambijenta za ljude i proizvode.
VIŠE

Ispitivanja čistoće prostora

Stručni, nepristrani i nezavisni postupak utvrđuje usaglašenost za osiguranje bezbednosti.
VIŠE

Tehnička čistoća

Uverenje o Tehničkoj čistoći proizvoda nije više obavezno, ali se zahteva od dobavljača. To smanjuje mogućnost oštećenja proizvoda i reklamacije.
VIŠE