RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o ISO 17025 stiču znanje u oblasti osnovnih zahteva standarda i savete za evaluaciju i svakodnevni rad. 

Sadržaj i ciljevi seminara

 • Predstavljanje ISO 17025 i SA i ATS-a
 • Definicija i opis zahteva standarda
 • Saveti za deo koji se odnosi na Vaše preduzeće
 • Saveti za procenu

Kome je obuka namenjena

 • Odgovornim osobama za sistem kvaliteta
 • Rukovodiocima kvaliteta
 • Rukovodiocima laboratorije
 • Odgovornim osobama za upravljanje opremom
 • Administratorima merne opreme
 • Administratorima tehnološkog procesa merenja

Šta dobijate učešćem

 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost za oblast ISO 17025. 

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije

Termin: 

Rezervišite termin na vreme!

Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija

Cena kursa: 

248 + PDV EUR