RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o internoj proveri stiču znanje iz osnova interne provere, gde ćemo Vam na praktičnim primerima prikazati kako da planirate i sprovedete internu proveru. 

Sadržaj i ciljevi seminara

 • Šta je interna provera
 • Predstavljanje akcionog plana za uspešno izvođenje interne provere
 • Predstavljanje izvođenja interne provere
 • Uvodni razgovor, pitanja, završni razgovor, izveštaj o internoj proveri
 • Praktični primeri

Kome je obuka namenjena

 • Odgovornim osobama za sistem kvaliteta
 • Rukovodiocima kvaliteta
 • Rukovodiocima laboratorija
 • Odgovornim osobama za upravljanje opremom
 • Administratorima merne opreme
 • Administratorima tehnoloških procesa merenja

Šta dobijate učešćem

 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost za izvođenje interne provere. 

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije

Termin: 

Rezervišite termin na vreme!

Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija

Cena kursa: 

248 + PDV EUR