RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o upravljanju mernom opremom stiču znanje iz oblasti osnova metrologije i sveobuhvatne metrološke kontrole merne opreme za svaku oblast rada. 

Sadržaj i ciljevi seminara

 • Zahtevi sistema upravljanja kvalitetom i njihova primena u praksi

 • Određivanje roka sledećeg pregleda i praćenje merila kroz vreme

 • Uverenje o etaloniranju, tumačenje i primena pojedinih rezultata merenja i merna nesigurnost

 • Sledivost merenja, određivanje kriterijuma za prihvatljivost merne opreme, izjava o usaglašenosti, potvrda usaglašenosti merila za dalju upotrebu

Kome je obuka namenjena

 • Rukovodiocima laboratorije
 • Rukovodiocima kvaliteta
 • Odgovornim osobama za sistem kvaliteta
 • Odgovornim osobama za upravljanje opremom
 • Administratorima merne opreme
 • Administratorima tehnoloških procesa merenja

Šta dobijate učešćem

 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost u oblasti upravljanja mernom opremom.

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije

Termin:

Rezervišite termin na vreme!

Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija

Cena kursa: 

248 + PDV EUR