RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o mernoj nesigurnosti stiču znanje iz oblasti osnova metrologije i postupaka određivanja merne nesigurnosti. 

Sadržaj i ciljevi seminara

 • Osnove metrologije i merne nesigurnosti
 • Pravilnici za određivanje rezultata i merne nesigurnosti, kontrolu merne opreme i računanje korekcije iz uverenja o etaloniranju
 • Osnovni standardni elementi merne nesigurnosti pri etaloniranju
 • Praktični proračun merne nesigurnosti

Kome je obuka namenjena

 • Rukovodiocima laboratorija
 • Rukovodiocima kvaliteta
 • Odgovornim osobama za sistem kvaliteta
 • Analitičarima i laborantima
 • Izvođačima kontrole merila

Šta dobijate učešćem

 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost iz oblasti merne nesigurnosti.

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije

Termin:

Rezervišite termin na vreme!

Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija

Cena kursa: 

248 + PDV EUR