RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o merenju zvuka stiču znanje iz oblasti osnova metrologije i sveobuhvatne metrološke kontrole merila zvuka. 


Sadržaj i ciljevi seminara

 • Osnove metrologije
 • Osnovne karakteristike zvuka (buke)
 • Metode merenja zvuka: zvučni pritisak, jačina zvuka, intezitet zvuka
 • Postupci izbora merne opreme
 • Priprema merne opreme za pravilno izvođenje merenja
 • Razlaganje parametara buke i interpretacija rezultata
 • Merna nesigurnost pri merenju buke u praksi
 • Praktično izvođenje merenja korak po korak

Kome je obuka namenjena

 • Rukovodiocima tehničkih pregleda
 • Tehničnom osoblju za izvođenje tehničnih pregleda
 • Jedinicama saobraćajne policije
 • Drugom osoblju koje zanima problematika zvuka i buke

Šta dobijate učešćem

 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost za rad sa merilima buke.
 • Savete za pravilan, precizan i bezbedan rad, kako bi se omogućio duži životni vek merila.

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije.

Termin: 

Rezervišite termin na vreme!

Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija


Cena kursa: 

298 + PDV EUR