RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o tvrdoći stiču znanje iz oblasti osnova metrologije i sveobuhvatne metrološke kontrole merila tvrdoće. 

Sadržaj i ciljevi seminara

 • Osnove metrologije i merenja tvrdoće, standardizacije i ocenjivanja usaglašenosti
 • Etaloniranje i sledivost merila
 • Opis i primena metoda merenja (Vickers, Rockwell, Brinell ,Shore, IRHD, Knoop, Leeb)
 • Osnove pravilnog merenja sa naglaskom na najčešće greške
 • Merna nesigurnost pri merenju hrapavosti

Kome je obuka namenjena

 • Rukovodiocima laboratorija
 • Rukovodiocima kvaliteta
 • Odgovornim osobama za sistem kvaliteta
 • Analitičarima i laborantima
 • Izvođačima kontrole merila

Šta dobijate učešćem

 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost za rad sa merilima iz oblasti tvrdoće.
 • Savete za pravilan, precizan i bezbedan rad, kako bi se omogućio duži životni vek merila.

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije

Termin:

Rezervišite termin na vreme!

Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija

Cena kursa: 

248 + PDV EUR