RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o merenju hrapavosti stiču znanje iz oblasti osnova metrologije i sveobuhvatne metrološke kontrole merila hrapavosti. 


Sadržaj i ciljevi seminara

 • Osnove metrologije i površinske hrapavosti, standardizacije i ocenjivanja usaglašenosti
 • Etaloniranje i sledivost merila
 • Sadržaj iz oblasti površinskih delova merenja, profilnih dijagrama, metode filtriranja, veličine površinske hrapavosti i valovitosti
 • Primer i uputstva za unos veličina u radni crtež
 • Uslovi merenja i merna nesigurnost pri merenju hrapavosti

Kome je obuka namenjena
 • Rukovodiocima laboratorija
 • Rukovodiocima kvaliteta
 • Odgovornim osobama za sistem kvaliteta
 • Analitičarima i laborantima
 • Izvođačima kontrole merila

Šta dobijate učešćem
 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost za rad sa merilima za merenje hrapavosti.
 • Savete za pravilan, precizan i bezbedan rad, kako bi se omogućio duži životni vek merila.

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije

Termin:

Rezervišite termin na vreme!

Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija

Cena kursa: 

248 + PDV EUR