RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o merenju dužine stiču znanje iz oblasti osnova metrologije i sveobuhvatne metrološke kontrole merila dužine. 


Sadržaj i ciljevi seminara

 • Osnove metrologije, standardizacije i ocenjivanje usaglašenosti
 • Etaloniranje i sledivost merenja
 • Merna nesigurnost pri merenju
 • Praktičan postupak etaloniranja merila dužine

Kome je obuka namenjena

 • Izvođačima kontrole merila
 • Osoblju koje se bavi merenjem dimenzija
 • Rukovodiocima laboratorija
 • Rukovodiocima kvaliteta
 • Odgovornim osobama za sistem kvaliteta

Šta dobijate učešćem

 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost za rad sa merilima dužine.
 • Savete za pravilan, precizan i bezbedan rad, kako bi se omogućio duži životni vek merila.

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije

Termin:

Rezervišite termin na vreme!

Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija


Cena kursa: 

248 + PDV EUR