RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o merenju temperature i vlage stiču znanje iz oblasti osnova metrologije i sveobuhvatne metrološke kontrole merila temperature i relativne vlage.  


Sadržaj i ciljevi seminara

 • Metrologija, standardizacija i ocenjivanje usaglašenosti,
 • Etaloniranje i sledivost merne opreme,
 • Osnove termometrije i pregled metoda merenja,
 • Vrste termometara i merila relativne vlage,
 • Merna nesigurnost merenja,
 • Praktično etaloniranje termometra s tečnošću, kontaktnog termometra i merila vlage.

Kome je obuka namenjena

 • Rukovodiocima laboratorija
 • Rukovodiocima kvaliteta
 • Odgovornim osobama za sistem kvaliteta
 • Analitičarima i laborantima
 • Izvođačima kontrole merila

Šta dobijate učešćem

 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost za rad sa merilima za merenje temperature i vlage.
 • Savete za pravilan, precizan i bezbedan rad, kako bi se omogućio duži životni vek merila.

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije

Termin:

Rezervišite termin na vreme!

Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija

Cena kursa: 

248 + PDV EUR