RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o merenju pritiska stiču znanje iz oblasti osnova metrologije i sveobuhvatne metrološke kontrole merila pritiska. 


Sadržaj i ciljevi seminara

 • Metrologija, standardizacija i ocenjivanje usaglašenosti
 • Etalonirajne i sledivost merne opreme
 • Osnove merenja pritiska i metode pregleda
 • Vrste merila pritiska i opreme za etaloniranje
 • Merna nesigurnost pri merenju
 • Određivanje pojedinačnih doprinosa mernoj nesigurnosti
 • Praktično etaloniranje mehaničkog i elektromehaničkog manometra

Kome je obuka namenjena 

 • Rukovodiocima laboratorija
 • Rukovodiocima kvaliteta
 • Odgovornim osobama za sistem kvaliteta
 • Analitičarima i laborantima
 • Izvođačima kontrole merila

Šta dobijate učešćem

 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost za rad sa merilima za merenje pritiska.
 • Savete za pravilan, precizan i bezbedan rad, kako bi se omogućio duži životni vek merila.

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije

Termin:

Rezervišite termin na vreme!

Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija

Cena kursa: 

248 + PDV EUR