RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o pipetiranju stiču znanje iz oblasti osnova metrologije i sveobuhvatne metrološke kontrole zapreminskih uređaja. 


Sadržaj i ciljevi seminara

 • Istorija metrologije i teorijske osnove metrologije
 • Stručna metrološka terminologija, standardi za metrološku kontrolu i osnove ovladavanja mernom opremom
 • Predstavljanje karakteristika zapreminskih uređaja 
 • Pravilna tehnika pipetiranja i najčešće greške 
 • Praksa i postupak etaloniranja merila i postupak određivanja merne nesigurnosti
 • Praktično izvođenje pipetiranja sa procenom rezultata

Kome je obuka namenjena 

 • Analitičarima i laborantima
 • Izvođačima periodičnih provera zapreminskih uređaja
 • Rukovodiocima laboratorija
 • Rukovodiocima kvaliteta
 • Odgovornim osobama za sistem kvaliteta

Šta dobijate učešćem

 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost za rad sa merilima iz oblasti pipetiranja.
 • Savete za pravilan, precizan i bezbedan rad, kako bi se omogućio duži životni vek merila. 

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije


Termin:

Rezervišite termin na vreme!

Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija

Cena kursa: 

248 + PDV EUR