RS
meol

Učesnici obuke Sve što treba da znate o vaganju stiču znanje iz oblasti osnova metrologije i sveobuhvatne metrološke kontrole vaga i tegova. 

Sadržaj i ciljevi seminara

 • Istorija metrologije i teorijske osnove metrologije
 • Stručna metrološka terminologija, standardi za metrološku kontrolu i osnove ovladavanja mernom opremom
 • Predstavljanje karakteristika vaga i tegova i uputstva za pravilnu upotrebu
 • Praksa i postupak etaloniranja merila i postupak određivanja merne nesigurnosti

Kome je obuka namenjena

 • Rukovodiocima laboratorija
 • Rukovodiocima kvaliteta
 • Odgovornim osobama za sistem kvaliteta
 • Analitičarima i laborantima
 • Izvođačima kontrole merila

Šta dobijate učešćem

 • Potvrdu o učešću, kojom potvrđujemo Vašu tehničku osposobljenost za rad sa merilima iz oblasti mase.
 • Savete za pravilan, precizan i bezbedan rad, kako bi se omogućio duži životni vek merila.

Predavač
 • Saša Jovanović – direktor firme Lotrič d.o.o., koji ima već 25 godina iskustva na području metrologije

Termin:

Rezervišite termin na vreme!


Lokacija:

LOTRIČ Laboratorija / Vaša lokacija

Cena kursa: 

248 + PDV EUR