RS
meol
Mi smo akreditovana ispitna laboratorija u skladu sa standardom ISO 17025. Ispitivanja obavljamo po međunarodnim standardima i u skladu sa zahtevima Vaših klijenata. Postupke ispitivanja razvijamo u saradnji sa Vama i prilagođavamo se Vašim željama. Ispitivanja obavljamo u celom životnom ciklusu Vašeg uzorka - od sirovine, materijala, poluproizvoda ili proizvoda do nus-proizvoda i otpadaka. Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja dobijate stručno savetovanje sa ciljem poboljšanja Vaših procesa i prodaje. 

Redovnim periodičnim ispitivanjem uzoraka smanjili bi ste rizike od reklamacija. Ovim bi ste: 
  • sačuvali zadovoljstvo Vaših klijenata;
  • zadržali dobru reputaciju preduzeća;
  • poboljšali ekonomičnost.

U slučaju pojave reklamacija udružićemo snage i naćićemo adekvatno rešenje za optimizaciju Vaših procesa ili identifikaciju neusaglašenosti isporučene robe. 
DIMENZIONALNA MERENJA MEHANIČKA MERENJA
Dužina Tvrdoća
Ugao Čvrstoča
Hrapavost Žilavost
Sila i moment sile
KLIMATSKA IZLAGANJA (VEŠTAČKO STARENJE) UBRZANO OPTEREĆIVANJE (MEHANIČKO VEŠTAČKO STARENJE)
Temperatura Pritisak
Relativna vlažnost Temperatura
Ciklična izlaganja Moment
Ispitivanja korozije Sila
Otpornost na UV
IP zaštita
IDENTIFIKACIJA MATERIJALA METALOGRAFIJA
Elementarna analiza metala Makro i mikro ispitivanja
Identifikacija polimera Forenzička metalografija
Identifikacija ulja i maziva Ispitivanja površinske zaštite
Identifikacija nečistoća Analiza varova
ELEKTRIČNA MERENJA ZAPALJIVOST
Električna otpornost Samogasivost
Dielektrični napon Brzina sagorevanja
Površinska otpornost Glow wire test
Zapreminska otpornost
IP i IK zaštita DRUGE OSOBINE MATERIJALA
IP X1-4 Zaštita od kapanja i prskanja vodom Termička stabilnost
IP X7-8 Vodootpornost do određene dubine Termičke osobine materijala (TGA, DSC)
IP 0-4 Zaštita od prodora velikih čestica Viskoznost
IK ispitivanja Gustina
Sadržaj suve materije

Povezan sadržaj

Etaloniranje

Obavljamo etaloniranja za najširi spektar Vaših zahteva. 
VIŠE

Kontrola i overa

U LOTRIČ Metrology vršimo ocenjivanje usaglašenosti širokog spektra zakonskih kriterijuma. 

VIŠE

Metrološka rešenja

Naši klijenti biraju jedan od tri načina saradnje.

VIŠE