RS
meol

Miris novog automobila mešavina je toksina koji negativno utiču na ljudsko zdravlje. Zbog dugoročnih rizika poput poremećaja hormonskog sastava, kancerogenosti i uticaja na plodnost, proizvođači vozila razvili su metode za ispitivanje sadržaja isparivih organskih spojeva u polimernim materijalima ugrađenim u vozilo.

U metrološkoj laboratoriji LOTRIČ obično ispitujemo prema zahtevima norme VW 508004 koja propisuje ispitivanje komponenata kondenzacije (fogging test/ispitivanje zamagljivanja prema PV 5015), ispitivanje mirisa (ispitivanje mirisa prema VDA 270), emisije isparavanja ugljenikovih komponenata i formaldehid (PV 3925).

ISPITIVANJE EMISIJA KOMPONENTA
Fogging # DIN 75201-A, PV 3015, ISO 6452, DBL 5306.18, GMW 3235, STD 1082, SAE J 1756, VCS 1027, PSA D 45 1727
Odour test # VDA 270, PV 3900, GME 60276, GMW 3205, VCS 1027, VCS 2729, TPJLR 52.458
Emisija formaldehida # VDA 275, PV 3925
Emisija ukupnog ugljenika # VDA 277, PV 3341
Termodesorbcijska analiza (VOC in FOG) # VDA 278
Sadržaj 1,3 butadiena # DIN 13130-4
Ispitivanja označena sa # izvodi eksterna kompanija.