RS
meol

Tehnološka voda koristi se u svim granama industrije: medicini, proizvodnji boja, metalnoj, tekstilnoj i prehrambenoj industriji. Neadekvatno pripremljena procesna voda može dovesti do kasnijih problema na proizvodnim linijama, stoga je važno redovno nadzirati barem neke osnovne parametre čistoće vode.

Kvalitet površinski zaštićenih površina direktno zavisi od hemijskog sastava tečnosti i postavljenim parametrima. Najuspešnije kompanije za pocinkovanje uvele su kontrolu koncentracije aktivnih supstanci i nečistoća pa redovno vrše analizu galvanskih kupatila. Vršimo ispitivanja prema standardima i ostalim dole navedenim postupcima koje dizajniramo prema vašim zahtevima.

Analiza tehnoloških voda

OPŠTI PARAMETRI
pH vrednost
Tvrdoća, sadržaj karbonata
p i m vrednost
Koncentracija kiseonika
Koncentracija silicijuma
Koncentracija fosfata
Koncentracija gvožđa

Analiza galvanskih kupki

OPŠTI PARAMETRI
Temperatura Trdoća – karbonati
pH Koncentracija aktivnih supstanci u kupki
Elektroprovodljivost Koncentracija kiseonika
ALKALNE KUPKE ZA ODMAŠĆIVANJE
Ukupna alkalnost Karbonati
Pojedinačna alkalnost Tenzidi
Natrijum hidroksid
KISELE KUPKE ZA ODMAŠĆIVANJE
Ukupna kiselost Hloridi
Pojedinačna kiselost Sulfati
Fluoridi Tenzidi
AKTIVACIJSKE KUPKE
Metali (Fe, Ti) Hloridi
Plemeniti metali (Au, Ag, Pd) Sulfati
Amonijak Fluoridi
GALVANSKE KUPKE
Metali (Zn, Ni, Ba, Fe, Sn, Cu, Cr3+, Cr6+) Sulfit
Kalijum hidroksid Fluoridi
Natrijum hidroksid Borna kiselina
Karbonati Hromna kiselina
Hloridi Sumporna kiselina
Sulfati
PASIVIZACIJSKE KUPKE
Metali ( Zn, Co, Zr, Cr, Fe) Nitrati
KUPKE ZA FOSFATIRANJE
Metali (Zn, Ni, Mn, Fe, Ca) Pojedinačna kiselost
Celokupna kislost Akceleratori reakcije (nitriti, hlorati)
ISPIRNE VODE
Celokupni organski ugljenik (TOC) Nitrati i nitriti
Hemijska potršnja kiseonika Sadržaj mikroorganizama
Tvrdoća Mineralna ulja
ORGANSKE KUPKE
Sadržaj mikroorganizama Ostatak od žarenja
Amini