RS
meol

Mi smo akreditovana laboratorija za ispitivanje i poslujemo u skladu sa standardom ISO 17025. Analiza sastava metala izvodi se prema međunarodnoj metodi ISO 11885 i u skladu s vašim zahtevima ili zahtevima vaših klijenata. Na temelju dobijenih rezultata ispitivanja dobijate stručni savet kako biste poboljšali svoje proizvode, otpadne vode i unapred pripremljene legure.

Uspešne kompanije ništa ne prepuštaju slučaju i od nas očekuju ne zavisnost, tačnost i sveobuhvatan pristup. To je jedini način da se izbegnu mogući prigovori ili neugodnosti prilikom rukovanja raznim legurama.

ANALIZA SASTAVA METALA
Elementarna analiza metala
Identifikacija ulja i maziva
Sadržaj teških metala (Ni, Cr, Zn, Pb, As, Cd, Cu, Hg)
Sadržaj kalcijuma i magnezijuma