RS
meol

Dobijenim uverenjem dokazujete bezbednost laboratorijskog ambijenta za ljude i proizvode.

  • Stručni, nepristrani i nezavisni postupak utvrđuje usaglašenost specifične opreme sa standardima i osigurava bezbednost korisnika i proizvoda.
  • Stremimo ka fleksibilnosti i prilagođavamo se dinamici vašeg rada u laboratoriji.

ASEPTIČNE KOMORE, KABINETI SA LAMINARNIM VAZDUŠNIM TOKOM
PODRUČJE PARAMETRI STANDARD
Apoteke
Farmaceutska industrija
Zdravstvo
Istraživačke laboratorije
Klasifikacija čistosće vazduha na osnovu koncentracije čestica
Brzina vazduha
Propusnost filtera
Vizuelizacija toka vazduha
Dodatno: Mikrobiološka analiza (ISO 14698, neakreditovano)
ISO 14644
EU GMP ANEKS 1
MIKROBIOLOŠKI ZAŠTITNI KABINETI
PODRUČJE PARAMETRI STANDARD
Farmaceutska industrija
Zdravstvo
Istraživačke laboratorije
Klasa I
Brzina dovodnog vazduha
Propusnost filtera
Vizuelizacija toka vazduha

Klasa II
Brzina dovodnog vazduha
Brzina vazduha u radnim otvorima
Propusnost filtera
Vizuelizacija toka vazduha

Klasa III
Propusnost filtera
Brzina dovodnog vazduha kroz otvor
Protok vazduha kroz kabinet
EN 12469
DIGESTORI
PODRUČJE PARAMETRI STANDARD
Brzina dovodnog vazduha
Protok vazduha
Pad pritiska
Vizuelizacija toka vazduha
Kontrola rada alarma
Merenje zvučnog pritiska
Merenje osvetljenosti
Brzina dovodnog vazduha
Protok vazduha
Pad pritiska
Vizuelizacija toka vazduha
Kontrola rada alarma
Merenje zvučnog pritiska
Merenje osvetljenosti
EN 14175

Mi, LOTRIČ Meroslovje kao prvi u Sloveniji, dobili smo akreditaciju za područje čistih prostora po standardu ISO 14644, mikrobioloških zaštitnih kabineta po standardu EN 12469 i digestora po standardu EN 14175.
U našoj laboratoriji, akreditovanoj po standardu ISO 17025, obavljamo takođe i etaloniranje merila kao što su na primer termometri, merila relativne vlažnosti vazduha, pritiska i razlike pritisaka.

Povezan sadržaj

Tehnička čistoća

Uverenje o Tehničkoj čistoći proizvoda nije više obavezno, ali se zahteva od dobavljača. To smanjuje mogućnost oštećenja proizvoda i reklamacije.

VIŠE

Ispitivanja čistoće prostora

Stručni, nepristrani i nezavisni postupak utvrđuje usaglašenost za osiguranje bezbednosti.

VIŠE

Ispitivanja zaštitnih maski za lice

Izvodimo ispitivanja zaštitnih maski za lice u skladu sa EN 14683:2019.

VIŠE