RS
meol

Ulaganje u redovne analize ulja i maziva se odraža na produženje rada opreme: u nekim slučajevima čak dva puta. Višedecenijsko iskustvo u oblasti analize maziva, hidrauličnih i rashladnih tečnosti omogućava nam da Vas savetujemo adekvatno Vašim uslovima rada. Time će se smanjiti potrošnja, kao i troškovi održavanja opreme.  
EMULGOVANA ULJA I SINTETIČKE TEČNOSTI
pH DIN 51369
Korozivnost na čipovima DIN 51360-1,2
Antikorozivne osobine
Sadržaj uvoznog ulja
Određivanje bakteriološke stabilnosti
Demulzibilnost, podmazivanje
Indeks refrakcije, koncentracija
Bazni broj ASTM D4739
Koncentracija anjona nakon ekstrakcije sa vodom
Određivanje tačke kapanja ISO 2176
Određivanje sadržaja čvrstih stranih supstanci ASTM D5185
Otpornost na vodu – upijanje vode DIN 51807-1
ULJA ZA PODMAZIVANJE I MAŠINSKU OBRADU
Gustina ISO 3675
Indeks refrakcije – indeks prelamanja
Kinetička viskoznost DIN 51366
ISO 3104
Dinamička viskoznost DIN 51810
DIN 51398
Temperatura paljenja Cleveland ISO 2592
Sadržaj vode ISO 9029
Kiselinski ili neutralizacioni broj ASTM D664
Bazni broj ASTM D4739
Saponifikacioni broj DIN 51559-1,2
Korozivnost prema bakru ISO 2160
Korozivnost prema čeliku DIN 5135
Antikorozivne osobine ISO 7120
Antikorozivne osobine ISO 7120
ISO 11007
MASTI
Indeks refrakcije - indeks prelamanja
Podmazivanje DIN 51817
Saponifikacija DIN 53401
Otpornost na vodu - upijanje vode DIN 51807-1
Gubitak usled isparavanja DIN 58397-1
Koncentracija hlorida, nitrata i sulfata ISO 10304-1
nakon ekstrakcije sa vodom
ISO 10304-1
Koncentracija sulfida nakon ekstrakcije sa vodom ISO 10530
Konusna penetracija ISO 2137
Određivanje sadržaja čvrstih stranih supstanci ASTM D5185
Određivanje tačke kapanja ISO 2176
ANTIFRIZI
pH DIN 51369
Određivanje viskoznosti prema Brookfieldu SAE AIR 9968
Indeks refrakcije – indeks prelamanja
IDENTIFIKACIJA
IR spektralna analiza DIN 51451
Identifikacija dodataka
MONITORING ULJA I MAZIVA
Uzorkovanje na terenu i analiza u laboratoriji
Određivanje tačke kapanja ISO 2176
Određivanje sadržaja čvrstih stranih supstanci ASTM D5185
Otpornost na vodu - upijanje vode DIN 51807-1
Kiselinski ili neutralizacioni broj ASTM D664

Ispitivanja takođe izvodimo prema mnogim drugim standardnim i nestandardnim metodama, koje oblikujemo u skladu sa Vašim zahtevima i/ili zahtevima Vaših klijenata.

Povezan sadržaj

Etaloniranje

Obavljamo etaloniranja za najširi spektar Vaših zahteva.
VIŠE

Kontrola i overa

U LOTRIČ Metrology vršimo ocenjivanje usaglašenosti širokog spektra zakonskih kriterijuma. 

VIŠE

Metrološka rešenja

Naši klijenti biraju jedan od tri načina saradnje.

VIŠE