RS
meol

Znamo da Vam je razvoj proizvoda važan. Saradnja sa LOTRIČ Metrology Vam pruža svu podršku za uspešan razvoj.

PREGLED ELEKTRIČNE BEZBEDNOSTI UREĐAJA U SKLADU SA LVD DIREKTIVOM
Ispitivanje otpornosti izolacije
Ispitivanje visokog napona i impulsa
Ispitivanje kratkog spoja
Simulacija električnih grešaka
Merenje curenja struje
Brzo prolazno merenje
PREGLED ELEKTRIČNIH UREĐAJA U SKLADU SA EMC DIREKTIVOM
Otpornost: udar munje, slučajne smetnje, provodne smetnje, elektrostatičko pražnjenje
Emisija: provodljiva emisija
Kvalitet mreže: simulacija ulegnuća, klinovi, THD, treperenje, prekidi u električnoj mreži
ADEKVATNOST ELEKTRIČNIH UREĐAJA U SKLADU SA RoHS DIREKTIVOM
Sadržaj opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi
(Cr6+, Cd, Hg, Pb, PBB, PBDE)
IEC 62321
EN 15205
MEHANIČKE OSOBINE
Mehanički vek trajanja električnih uređaja i prekidača
Otpornost uređaja na vibracije
Ispitivanje otpornosti kućišta na udarce EN 60947
IK test IEC 62262
Ispitivanje terminala, konektora, montažnih vijaka
Čvrstoća i sila izvlačenja komponenti u električnim uređajima
Snimanje brzom kamerom
ZAPALJIVOST, TEMPERATURA
Zapaljivost plastičnih kućišta sa žarenom žicom (Glow wire) EN 60695-2-11*
Samogasivost UL 94
Brzina sagorevanja TL 1010*
ISO 3795
FMVSS 302
DIN 75200
Merenje temperature IR kamerom
VODOOTPORNOST KUĆIŠTA (IP TEST)
Zaštita od kapanja i prskanja vode IP X1-4
Vodootpornost do određene dubine IP X7-8
KLIMATSKA IZLAGANJA I VEŠTAČKO STARENJE
Postojanost na temperaturi i relativnoj vlažnosti s mogućnošću električnog priključka
Ciklična klimatska izlaganja
Otpornost na neutralni slani sprej – NSS ISO 9227*
Otpornost na kiseli slani sprej – AASS ISO 9227
Otpornost na kiseli slani sprej, ubrzan bakrom – CASS ISO 9227*
Izlaganje industrijskoj klimi (SO2) DIN 50018*
Konstantna kondenzacija ISO 6270-2*
Tropski test IEC 60068-2-30*
Otpornost na UV svetlost IEC 60068-2-5
Temperaturni šok na mraz IEC 60068-2-1*
Temperaturni šok na suvu vrućinu EN 60068-2-2*
ŠTAMPANE PLOČE (PCB) I MATERIJALI ZA LEMLJENJE
Merenje debljine metalnih premaza SnPb, Sn, Au,
Cu in Ni
Mikroskopsko ispitivanje štampanih ploča
Određivanje hemijskog sastava materijala i komponenata za lemljenje
Ispitivanje lemljivosti IEC 60068-2-20
IEC 60068-2-58
DSC – određivanje temperature staklastog prelaza ISO 11357-2*
DSC – određivanje temperature topljenja (Tm) ISO 11357-3*
TEHNIČKA ČISTOĆA
Ultrazvučno čišćenje
Određivanje mase nečistoće
Klasifikacija čestica
Određivanje metalnih i nemetalnih čestica
PREKIDAČI I OSIGURAČI
Električni vek trajanja
Ispitivanje struje grejanja
Ispitivanje kontaktne pouzdanosti preklopa
EMAJLIRANE ŽICE
Dimenzije, izduženje, osobine opruge IEC 60851-2,3
Ispitivanje savijanja IEC 60851-2,3
Poroznost JIS C 3003
Električna otpornost IEC 60851-5
Dielektrični napon IEC 60851-5
Temperaturni šok IEC 60851-6
Temperatura omekšavanja laka (Cut through) IEC 60851-6
ČISTI PROSTORI
Klasifikacija čistoće vazduha ISO 14644
US FED 209E
Brzina i protok strujanja vazduha ISO 14644
Vizuelizacija strujanja vazduha ISO 14644
Ispitivanje propustnosti i klasifikacija filtera EN ISO 14644
EN 1822
Ispitivanje temperature vazduha ISO 14644
Ispitivanje relativne vlažnosti vazduha ISO 14644
Ispitivanje razlike pritisaka ISO 14644
Recovery test ISO 14644
EN 1822
ANTISTATIČNOST U PROSTORU
Određivanje antistatične adekvatnosti prostora u EGB uređenim oblastima ISO EN 61340-5-2
OTPORNOST
Površinska otpornost
Zapreminska otpornost
RAZVOJNI PRISTUP I SAVETOVANJE
Savetovanje u razvojnim i tehnološkim izazovima
Iznajmljivanje laboratorije i stručna pomoć u tehnološkim izazovima

Ispitivanja takođe izvodimo prema mnogim drugim standardnim i nestandardnim metodama, koje oblikujemo u skladu sa Vašim zahtevima i/ili zahtevima Vaših klijenata. 

*Akreditovane ispitne metode. Više informacija o akreditovanim metodama u prilogu akreditacionih listova br. LP-004 i br. LP-099 (http://www.slo-akreditacija.si)
Mišljenja stručnjaka
ZAJEDNO REALIZUJEMO NAŠE CILJEVE

Grupa LOTRIČ Metrology nudi pouzdane usluge čišćenja i analize tehničke čistoće naših proizvoda – u fazi razvoja uzoraka i za godišnju rekvalifikaciju, gde su rezultati čistoće obavezni. Blizina laboratorije, brz odziv po nalogu i izdavanje uverenja i izveštaja merenja, koji su jasni i razumljivi našim klijentma u automobilskoj industriji, su ključne prednosti saradnje sa laboratorijom LOTRIČ Metrology, koja nam pomaže u ostvarivanju naših ciljeva.
Miro Šmid, direktor kvaliteta kompanije Domel d. o. o.
IZVANREDNA KOMPETENTNOST ZA BRŽI RAZVOJ 

Grupa LOTRIČ Metrology za našu kompaniju obavlja hemijska i mehanička ispitivanja različitih materijala, ispitivanje životne sredine i nagrizanje manjih komponenti. Svojim kompetencijama u oblasti metrologije, koje su razvijali i nadograđivali tokom godina, pomažu nam da brže razvijamo naše proizvode. Zaposlene u LOTRIČ Metrology odlikuje pre svega profesionalnost, odgovornost i preciznost u radu, zbog čega sa njima uvek rado sarađujemo.
Dieter Brunner, glavni izvršni direktor kompnije ISKRAEMECO d. d.

Povezan sadržaj

Tehnička čistoća

Uverenje o Tehničkoj čistoći proizvoda nije više obavezno, ali se zahteva od dobavljača. To smanjuje mogućnost oštećenja proizvoda i reklamacije.
VIŠE

Kontrola i overa

U LOTRIČ Metrology vršimo ocenjivanje usaglašenosti širokog spektra zakonskih kriterijuma.

VIŠE

Etaloniranje

U grupi LOTRIČ Metrology obavljamo etaloniranja za najširi spekter Vaših zahteva. 

VIŠE