RS
meol

Sve veći i kompleksniji zahtevi za dimenzionu kontrolu alata, proizvoda i poluproizvoda, zahtevaju nova, naprednija i pre svega prilagodljiva merna rešenja, sisteme i uređaje.

Budućnost zahteva prilagodljiva rešenja

TRAMES Unique

Sistemi TRAMES Unique su merni uređaji za merenje dimenzija proizvoda, koji su potpuno prilagođeni zahtevima kupca.
Kada u prodaji ne možete da nađete odgovarajuće rešenje za vaš metrološki problem, na osnovu našeg više od 25 godišnjeg iskustva u oblasti merenja, mi možemo da vam projektujemo i napravimo merni uređaj – TRAMES Unique, koji je do poslednjih detalja prilagođen vama.
  • Šta merimo?
  • Sa kakvom tačnošću merimo?
  • Kakve su tolerancije merenih uzoraka?
  • Kakav merni sistem je potreban?
  • Kako prilagoditi konstrukciju?
  • Koji softver treba izabrati?
  • Kako ocenjujemo rezultate?

Odgovarajući na ova i mnoga druga pitanja mi razvijamo koncept uređaja koji može da meri dimenzije proizvoda u 1D, 2D ili 3D prostoru. Prilagođavamo automatizaciju i istovremeno vam nudimo razne nadgradnje sistema.

Primeri projekata

Optički merni sistemi

Vision metrology

Merni uređaji za bezkontaktno optičko merenje s potpunim prilagođavanjima metrološkim karakteristikama.

Potpuno prilagođen 2D optički merni sistem

2D optički merni sistem za automobilsku industriju

Kontaktni merni sistemi

Touch/Probe Metrology

Razvoj jedinstvenih mehaničkih senzora za merenje proizvoda tokom ili na kraju proizvodnog procesa.

Laserski merni sistemi

Lasersko skeniranje ili merenje proizvoda kako na nepokretnim mernim mašinama, tako i na proizvodnim linijama ili u laboratorijama.

Kombinovani merni sistemi

Korišćenje različitih principa merenja za postizanje celovitosti i širih mogućnosti merenja uređaja (npr. 2D optičko merenje + 1D lasersko merenje + merenje mase).

3D optički laserski merni sistem za tešku industriju

Merenje dimenzija i gustine mineralne vune za izolaciju

Povezan sadržaj

O nama

Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.
VIŠE

Uverenje

Vaš kvalitet je potvrđen uverenjem LOTRIČ Metrology koji ima brojne prednosti.
VIŠE

Posao

Želite nam se pridružiti?
VIŠE