RS
meol
Zašto bismo riskirali i imali posledice radi nekontrolisanih, netačnih ili nepotpunih merenja ambijentalnih uslova? Trošak toga lako dostigne i nekoliko hiljada eura! I zašto bi se mučili sa ispisima parametara sa više lokacija i arhiva kad vam to uzme i do 11% Vašeg vremena? Radije koristite novi i učinkoviti sistem za automatski nadzor parametara.

Savremeno rešenje Exactum® automatski štiti Vaše procese i proizvode, te Vam pomaže zadovoljavati propise i standarde.

Sa sistemom Exactum® smanjujete rizik gubitka proizvoda i rizik regulativnih neusaglašenosti. Napredno rešenje Exactum® je namenjeno preduzećima u:

• automobilskoj industriji;
• medicini;
• farmaciji;
• prehrambenoj industriji;
• skladištenju;
• distribuciji;
• uzgoju voća i povrća;
• laboratorijima i
• muzejima.

  Prati umesto vas

  Exactum prednosti

  • Kontinualno merenje u realnom vremenu umesto manje pouzdanih povremenih merenja.
  • Automatizacija alarma umesto oslanjanja na ljudski faktor. Mogućnost podešavanja svakog parametra i prilagođenje radnom vremenu osoblja.
  • Automatski ispis izveštaja, tako da ne morate posebno brinuti o njima. Parametri se podešavaju prema vašim potrebama.
  • Jednostavnost: korisnik lako dodaje ili menja lokaciju merenja parametara.
  • Niži troškovi zbog manje nepravovremenih reakcija i ušteda vremena.
  • Prenosivost (mobilnost) aplikacije.
  • Kompatibilnost sa postojećim sistemima.

  Pametan nadzorni sistem

  Exactum je pravi izbor:

  1. za laboratorije i radni prostor
  2. za osiguravanje
  • hladnog lanca
  • haccp
  • dobre distribucijske prakse
  • dobre proizvodne prakse
  3. za proizvodnju i skladištenje hrane

  Povezan sadržaj

  O nama

  Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.
  VIŠE

  Uverenje

  Uverenje LOTRIČ Metrology: dokument, koji vredi.
  VIŠE

  Posao

  Želite nam se pridružiti?
  VIŠE