RS
meol
Da li je kvalitet za vašu organizaciju i vaše kupce važan? Ako je odgovor potvrdan, onda je LOTRIČ Metrology idealan partner za vas. Obratite nam se: mi merimo, vi rastete. Etaloniranjem, ispitivanjem i ocenjivanjem usaglašenosti bavimo se već nekoliko decenija i priznati smo kao referentni partner. Uz LOTRIČ Metrology vaša merna oprema je etalonirana a procesi su verifikovani prema zahtevima vaših klijenata.

Vaš kvalitet je potvrđen uverenjem LOTRIČ Metrology koje ima sledeće prednosti:

  • Sledivost: za sva merenja garantujemo sledivost do nacionalnih ili međunarodnih etalona a time i do međunarodno priznatih definicija SI-jedinica.            
  • Dobijanje uverenja: Uverenje isporučujemo u najkraćem vremenu. 
  • 82% svih uverenja se izdaje u roku od 1 radnog dana po završetku usluge. 
  • To nam omogućava softverska oprema QTree.                                                                                
  • E-uverenje: Uverenje je dostupno u štampanom i elektronskom obliku, koji omogućava čuvanje bezbednosne kopije od strane laboratorije za period od
   najmanje 10 godina od izdavanja.
  • Dostupnost 24/7: preko internet aplikacije MeOL uverenja i istorija uzorka su vam uvek dostupni i na raspolaganju. Nećete imati više problema sa evidencijom uzoraka i pronalaženjem uverenja.
  Personalizovano uverenje je izdato na jednom ili više jezika, koje sami birate. Na uverenju dobijate željene identifikacione brojeve uzorka. Izjava o usaglašenosti je data prema standardima ili zahtevima vašeg procesa. Grafički prikaz sa tabelama, grafici i fotografije vam omogućavaju brz i jednostavan pregled rezultata. E-potpis omogućava jednostavno proveravanje autentičnosti i integriteta dokumenta, kao i identifikaciju potpisnika uverenja. 

  Imamo preko 160 akreditovanih međunarodno priznatih i uporedivih metoda.

  Povezan sadržaj

  O nama

  Upoznajte nas i saznajte sve o našem napretku.
  VIŠE

  Posao

  Želite nam se pridružiti?
  VIŠE

  Lokacije

  Pogledajte naše lokacije.
  VIŠE