RS
meol

Kao vodećem distributeru merne opreme renomiranih proizvođača na teritoriji Balkana, od velike je važnosti, kako za nas kao distributera tako i za naše klijente, kvalitet usluge koji pruža metrološka laboratorija sa kojom sarađujemo. Kvalitet usluge je bitan element uspešnog poslovanja, a veliki broj zadovoljnih klijenata je, nama kao distributeru, pokazatelj kvaliteta usluga Lotrič Metrology, i samim tim razlog dugogodišnje saradnje. Cilj kompanije je unapređenje stepena zadovoljstva i lojalnosti klijenata, a stručnost, posvećenost i profesionalizam zaposlenih u Lotrič Metrology nam omogućava postizanje zadatih ciljeva. 

Slavica Vučković, predstavnik rukovodstva za kvalitet