RS
meol
13. 6. 2018
LOTRIČ Laboratorija za metrologiju d.o.o. Kragujevac sklopila je Ugovor o tehničkoj saradnji i obavljanju studentske prakse sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija iz Kragujevca.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu, uz stalno inoviranje nastavnih planova i programa, primenu savremenih metoda obrazovanja, tehničko-tehnoloških, naučnih i informatičkih saznanja, obrazuje kvalitetne stručnjake iz oblasti mašinstva, saobraćaja i informatike sa visoko stručno i praktično primenljivim znanjima.
Dobitnik je zlatne medalje za kvalitet u visokom obrazovanju na 13. Međunarodnom sajmu obrazovanja u Novom Sadu. Diplome Visoke tehničke škole strukovnih studija u Kragujevcu priznate su u 44 najrazvijenije zemlje sveta i EU članicama EURASHE asocijacije.

LOTRIČ Metrology već skoro tri decenije vrši etaloniranja i ispitivanja, razvija vrhunske i sofisticirane, a za korišćenje jednostavne metrološke proizvode i rešenja.
Misija LOTRIČ Metrology je širenje dobre metrološke prakse, tako da nam je u interesu povezivanje sa naučnim i obrazovnim institucijama radi saradnje i edukacije.