RS
meol
9. 2. 2018
U kompaniji LOTRIČ Meroslovje smo kao prvi u Sloveniji dobili akreditaciju za područje čistih soba po standardu ISO 14644, mikrobiološki bezbednih komora po standardu EN 12469 i digestora po standardu EN 14175. U okviru novodobijene akreditacije izvodimo i validaciju aseptičnih komora i komora sa laminarnim strujanjem vazduha.

Najrazličitija ispitivanja, kao što su ispitivanje strujanja i frekvencije vazduha, vizuelizacija struje vazduha, ispitivanje propustljivosti instaliranih filtera itd, izvodimo na području farmacije, zdravstva, prehrambene industrije, elektro industrije, automobilske industrije, istraživačkih i hemijskih laboratorija.

Iako čiste sobe obično imaju uspostavljen vlastiti sistem za praćenje uslova okoline, za obezbeđivanje kvaliteta potrebno je ključne parametre čistih soba periodično ispitivati, a instrumente za praćenje uslova okoline periodično pregledati – etalonirati.


Više detalja o novim uslugama možete pronaći u prilogu akreditacionog lista LP – 099.